2-Makine ve Gemi İnşa Mühendislik Hizmetlerimiz

A-Doğu bölgelerimizin kalkınma projemizin özeti

Ülkemizin 3 yanı iç denizle kaplı olması ,yer altı ve yer üstü kaynaklarının cazibesi
nedeniyle tarih boyunca dış güçlerin hedefi konumunda olduğu tescillidir.Günümüzde
ülkemiz potansiyelinden yeterli derecede yararlandığımızı söyleyemeyiz.

Atatürk-Ulaşım bir ülkenin şah damarıdır. Toptan tüfekten daha muteberdir. İnancı ile
Lozan antlaşması ile Osmanlının borçları ödenirken yılda 250 km raylı sistem döşenmiştir.
1950 yılında çok partili dönemi safhasında ABD den alınan Hilt raporu doğrultusunda
kara yoluna ağırlık verilmiştir

A – RAYLI SİSTEM kara yolu taşımacılığına göre 7 kat ucuz ve alt yapı maliyeti düşüktür
B – DENİZ YOLU kara yolu taşımacılığına göre 14 kat ucuz ve alt yapı maliyeti yok sayılabilir.

Gelişmiş ülkeler deniz üzerinden taşımacılığı %90 oranında yaparken, ülkemiz %1 oranında yapmaktadır.

KARA YOLU TAŞIMACILIĞINI GÜNÜMÜZDEKİ GETİRİSİ

Günümüzde kara yolunun ulaşım yatırımlardan aldığı pay %72 dir.1749 km otoyol olmak
üzere 62.672 km asfalt kaplı yola sahibiz.

1-Taşıma maliyeti yüksekliği nedeniyle doğu bölgelerinde sanayi ve ziraat üretimi durma
noktasına gelmiştir.

2-Raylı sistem ve Deniz yolu taşımacılığının ihmali ve kara yoluna ağırlık verilmesi nedeni
ile sanayi üretimleri Marmara bölgesinde yapılmasına vesile olmuştur. Günümüzde ülke
nüfusun %50 sinin Marmara etrafında toplanması, doğu bölgelerimizde sanayi ve zirai
faaliyetlerinin minimuma inmesi elem verici olgulardır.

3-Dünya taşımacılığı %92 oranında deniz üzerinden yaparken ülkemiz %1 oranında
yaparken ,1 Temmuzda Kabotaj bayramını kutlamak abesle iştigaldir. Bu eylem EĞİTİM ve
YÖNETİM CAMİAMIZIN KARNE NOTU OLARAK GÖRÜLMELİDİR..

DEMİRYOLUNUN MALİYET AVANTAJI

Platform genişliği 13.7 mt olan çift hatlı elektrikli bir demiryolu alt yapısı ,kapasite
açısından 38 mt genişliğinde 6 şeritli bir otobana eşdeğerdir

**1 km 6 şeritli kara yolu maliyeti 8.milyonUS & Faydalı ömrü 13 yıl
**1 km çift hatlı demiryolu maliyeti 2.8 milyon US& Faydalı ömrü 30 yıl
**Ayrıca ulaşım sistemindeki enerji sarfı ve can emniyeti farklılığı elem vericidir.

DOĞU BÖLGELERİNİN KALKINMASINDA,EKONOMİK ULAŞIM SİSTEMLERİNİN
OLUŞTURULMASI KAÇINILMAZDIR

-ÖRNEK TASARIM
1-Batıdan doğu bölgemize kadar uzanan çift hatlı yük ve yolcu hızlı tren hattı
2-İskenderun-Hopa arasında raylı sistemle bölge potansiyeli deniz yolu vasıtasıyla dünya
pazarlarına sunumuna vesile olacaktır
3-Takribi 50 yıl öncesi İskenderun-istanbul / Hopa –İstanbul hattında deniz üzerinden yük
yolcu taşımacılığı yapılırken bu taşımacılığın iptali elem vericidir.

B – İstanbul /Tuna nehiri İstanbul /Adriyatik denizi üzerinden
yük ve yolcu taşıma yatırım proje çalışmamız

Takribi 1978-79 yıllarında T.C. Devleti deniz ve nehir taşımacılığını teşvik amaçlı %10 öz
kaynak %90 yatırım teşvik kredisi verilmekteydi. Mesleğimiz ile ilgili cazip bir iş konusu idi.
Şahsi kazançlarımız yanı sıra ülkemize önemli bir değer kazandırmış olacaktık

Tuna nehiri ve Adriyatik denizi üzerinde ve çevre ülkelerin taşımacılık potansiyeli
hakkında bilgi edinebilmek amacıyla, Karadenizden başlıyan Almanya-Regensbur a kadar
uzanan Tuna nehri üzerinde inceleme gezisi yaptık. İncele safhasında inşa edilecek deniz ve
nehir araçlarının taşıma potansiyeli ve konuma uygun projeleri kısa zamanda
gerçekleştirdik.Denizcilik bankası onayına sunuldu. Kısa süre içinde projem uygun görüldü.

İnşa edilecek tersane arayışına girildi.O dönemde Tuzla tersane bölgesinde henüz yeni
tersane inşaatına başlanmıştı.Buna rağmen riske girilerek inşaatçı firma ile
anlaşıldı.Denizcilik Bankasından kredi için gerekli teminat verilerek iş imzaya kalmıştı.
Proje takibi ve ödentisi Denizcilik Bankası camiası tarafından yapılmakta idi. İmza öncesi,
firmamızdan projenin %10 a yakını karşılıksız bir para talep edilince tüm hayallerim yerle bir olmuştu.

Yıllar sonra projemin Adriyatik bölümünü Ulusoy firması şahsi yatırım imkanı ile gerçekleştirdi.
Kısa bir süre sonrada kanımca belirli hissesi Amerikalı bir yatırımcıya satıldı.
Yılar sonra doğan oğluma TUNA adını tescil ettirerek yaşamımın en büyük onurlu bir değerine sahip oldum.
Boğaziçi üniversite İnşaat mezunu TUNA bey, firmamız yönetiminde görev üstlendi. Karşılaştığı olumsuz
tavırlar nedeniyle meslek hayatına
ABD devama karar vermesi ailem, ülkem ve genç umutlarımız için elem verici olgulardır.

Mail : nyelkikanat@gmail.com

Telefon : 0216 466 64 05
GSM      : 0530 407 06 92